Biyomedikal Birimi

Birim Hakkında

Biyomedikal.jpg

Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların muayene kabulünde görüş verir. Garantili cihazların süreç takibini sağlar.
Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonu ile bu cihazların koruyucu bakım ve onarımını yaptırır.
Tıbbi cihazların demo, kurulum, bakım ve kalibrasyon aşamalarına refakat ederek kayıt tutar.
Tıbbi cihazların yedek parça stoku, envanterinin ve cihazlara ait tüm bilgilerin güncel bir şekilde tutulmasını sağlar.
Tıbbi cihazların kullanımı hakkında ilgili personele eğitim vererek kayıt altına alır.
Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerinden korumak için gerekli tedbirleri alır, cihazların amaca uygun, verimli çalışıp çalışmadığının takibini yapar. Tıbbi cihaz kazalarının takibini ve Tıbbi cihaz konusunda araştırma / geliştirme programlarının uygulanmasını sağlar.
İlgili cihazların kullanıcı tarafından standartlara uygun ve çalışan ve hasta sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığını, uygun malzemenin uygun yerde kullanılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
Arızalı cihazların takibi, kurum dışına çıkış-dönüş süreçlerinin takibini sağlar.

13 Şubat 2024