Kalite Yönetimi

Kalite Politikası

 • HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLIĞI VE MEMNUNIYETI ODAKLI HIZMET SUNMAK.
 • ÇAĞIN GEREKTIRDIĞI BILGI VE TEKNOLOJIYI KULLANARAK, SAĞLIK ALANINDA ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN HIZMET VEREN BIR KURUM OLARAK, ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK.
 • SÜREKLI EĞITIMI TEŞVIK ETMEK VE UYGULAMAK.
 • KANITA DAYALI VERI TAKIBI ILE GÖSTERGELERI IZLEMEK VE SÜREÇLERI IYILEŞTIRMEK.
 • HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLIĞINE ODAKLI HIZMET ANLAYIŞINI SÜRDÜRMEK.
 • HASTA HAKLARINI GÖZETMEK VE ŞIKAYET ÇÖZÜMÜNDE ÖNCÜ KURUM OLMAK.
 • HASTA BILGI GIZLIĞI VE MAHREMIYETINI HER ALANDA KORUMAYI HEDEFLEMEK.
 • ETIK KURALLARA UYGUN ULUSLARARASI KALITEDE HIZMET SUNMAK.
 • ÇALIŞANLARIMIZIN ÇEVRE BILINCINI ARTIRMAK.
 • HASTANE KAYNAKLARINI ETKIN KULLANMAK VE SÜREÇ VERIMLILIĞINI ARTIRMAK.
 • TOPLUMA KALITELI HIZMETI SUNMAK.

13 Şubat 2024