Hasta Ziyaretçi Kuralları
14 Haziran 2023

Hasta Ziyaretçi Kuralları 1. Hastanemiz ZIYARET SAATLERI 13:00-15:00 arası ve 18:30-20:30 arasındadır. Acil durumlar dışında bu saatlerin dışında ziyaretçi kabul edilmez.
 2. Tüm hastanede sigara içilmesi yasaktır. Bu hususda kurala uymayan hakkında kanuni hükümler geçerlidir.
 3. Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 4. Hasta ile ilgili tedavi malzemelerine (Serum seti, oksijen manometresi vb.) dokunmamalı veya oynanmamalıdır.
 5. Hasta yakınları hasta ziyaretine gelirken, kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri ve çocuklara zararsız oyuncaklar dışında ürün getirmemelidirler.
 6. Hastalarla ve hasta yakınlarıyla sarılmamalı ve yakın temas edilmemelidir.
 7. Hasta ziyaretlerinde görevli servis hemşiresinin bilgisi dışında yiyecek getirilmemelidir.
 8. Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarıları beklenmeksizin hastane terk edilmelidir.
 9. Hastanenin herhangi bir alanında görüntü almak ve kaydetmek yasaktır.
 10. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 11. Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 12. Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
 13. Hastanenin hiçbir birimine alkollü / madde almış olarak girilemez, alkol / madde getirilmez ve hastane içerisinde alkol/ madde içilemez. Bu kuralı ihlal ettiği anlaşılan şahıslar Güvenlik Birimine bildirilir.
 14. Hastaların diyeti özeldir. Hastalara dışarıdan yiyecek-içecek getirilmemelidir.
 15. Yangın çıkış kapıları ile merdiven boşluklarının hasta, refakatçi ve ziyaretçiler tarafından amacı dışında kullanılması yasaktır.

 

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARINA AİT ZİYARET KURALLARI:

Hastanemizin özellikli hasta grubu, Terminal Dönem Hastaları, İzolasyon gerektiren hastalar, covid-19 hastaları, çocuk hastalar olarak belirlenmiştir.

 1. Hastanemizde izolasyon yapılan hastalara ziyaretçi kabul edemez. Vizit esnasında hasta yakınları (çocuk hastaların yakınları hariç) bekleme salonunda beklemelidirler.
 2. Çocuk hastaların kardeş ve arkadaş ziyaretleri hekim izni ile olmaktadır.
 3. 12 yaş altı çocukların, ateş, öksürük, aksırık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu şikayeti olanların, bilinen bir enfeksiyon hastalığı ve/veya herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerin ve yaşlıların hastanede hasta ziyaretinde bulunmamaları gerekmektedir.
 4. COVID-19 enfeksiyonlu hastaların yattığı servis ve yoğun bakımlarda ziyaret yasaktır.
 5. Hastanızın genel durumuna bağlı olarak oluşturulan özel ziyaret politikaları olabilir. Buna uyulması zorunludur.