Eğitim ve Araştırma

Staj Başvuruları


STAJ-BASVURU-FORMUDOCX.DOCX


2024 Eğitim Öğretim Yılı Staj Başvuruları

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • 1-Öğrenci Belgesi

 • 2- Kimlik Fotokopisi

 • 3-Zorunlu Staj Başvuru Formu 2 nüsha (Mutlaka Okul tarafından onaylanmış.)

(Onaysız Formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 • 4-Yaz stajı başvurularında İlimiz dışında ki Üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için ailesinin

(anne-baba) Tekirdağ’da ikamet ettiğine dair İkagametgah Belgesi.

 • 5-Staj talebini bildirir dilekçe/üniversite üst yazısı

 • 6-Öğrenciye rehberlik edecek öğretim elemanın iletişim bilgileri

 • 7-Öğrenciye rehberlik edecek öğretim elemanının iletişim bilgileri

 • 8-Pandemi nedeniyle Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim aldığına dair belge.

 • 9-İSG Eğitimi aldığına dair belge veya transkript

 • 10-İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yatırıldığına dair belge.(Okuldan alınacak ve en geç staja başlama tarihinden bir gün önce teslim edilecek.)

 • 11-Staj Sözleşmesi(2 Nüsha)

 • 12-Başvuru sahibine ait Ziraat Bankasına ait IBAN numarası aşağıdaki kurum bilgileri paylaşılmıştır;

  ZİRAAT BANKASI/MURATLI ŞUBESİ

  ŞUBE KODU: 560
  HESAP NO: 560635438495004
  IBAN NO: TR890001000560635438495004
  VERGİ DAİRESİ: MURATLI V.D
  VERGİ NO: 83604441578
  FİRMA NO: FRM68469

Belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Aksi takdirde staja başlayamazlar.

13 Şubat 2024