Kalite Yönetimi

Kalite Politikası

 • Hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyeti odaklı hizmet sunmak.
 • Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sağlık alanında uluslararası standartlara uygun hizmet veren bir kurum olarak, çalışmalarını sürdürmek.
 • Sürekli eğitimi teşvik etmek ve uygulamak.
 • Kanıta dayalı veri takibi ile göstergeleri izlemek ve süreçleri iyileştirmek.
 • Hasta ve çalışan güvenliğine odaklı hizmet anlayışını sürdürmek.
 • Hasta haklarını gözetmek ve şikayet çözümünde öncü kurum olmak.
 • Hasta bilgi gizliği ve mahremiyetini her alanda korumayı hedeflemek.
 • Etik kurallara uygun uluslararası kalitede hizmet sunmak.
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak.
 • Hastane kaynaklarını etkin kullanmak ve süreç verimliliğini artırmak.
 • Topluma kaliteli hizmeti sunmak.

25 Şubat 2022