Kalite Yönetimi

Kurumsal Kalite Amaç ve Hedefleri

1.KURUMSAL YAPI
Hastane Web sitesinin güncel, kolay kullanılabilir ve yeterli bilgi içeriğiyle güncel tutulmasını sağlamak.
İdareye, hasta haklarına, Kalite Birimine personelle ilgili olumlu ve memnuniyet başvuruları sonrası personellere teşekkür yazısı yazılması
2.KALİTE YÖNETİMİ
Kapatılamayan döf sayısını %10 seviyesinin üstüne çıkarmamak.
Acil hasta memnuniyet oranı %85’ın üstünde olmasının sağlanması
Çalışan memnuniyet oranının %70’in üstünde olmasının sağlanması
Yatan hasta memnuniyet oranın %85 ‘in üstünde olmasının sağlanması
Ayaktan hasta memnuniyet oranının %90’ın üstünde olmasının sağlanması
3.DOKÜMAN YÖNETİMİ
Dökümanların hepsini yıl sonuna kadar kontrol etmek
Tüm dökümanlara mediportaldan ulaşılabilir olmasını sağlamak.
4.RİSK YÖNETİMİ
Risk analiz planlarını güncel tutmak.
5.İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ
Yapılan bildirimlerin analizini yaparak sonuçlandırmak.
6.KURUMSAL VERİMLİLİK
Verimlilik ile ilgili belirlenen her konu için SWOT Analizi yapılması
7.ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
Renkli kod tatbikatlarını yapmak
Yota Çalışmalarına devam etmek
8.KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) TEHLİKELERİN YÖNETİMİ
KBRN tatbikatı yapmak
9.EĞİTİM YÖNETİMİ
Personelin planlanan eğitimlere katılma oranını %70’nın altına düşmemek
Planlanan eğitimleri %100 uygulamak.
Uyum eğitimi verilme oranını %100 de tutmak
10.SOSYAL SORUMLULUK
Organ bağışının teşviki için Organ Bağışı Haftasında kurum içinde stant açmak ve hasta hasta yakınlarına eğitim vermek.
11.HASTA DENEYİMİ
Hasta transferi sırasında mahremiyet ile ilgili olumsuz durum yaşanmaması.
Hastaya yapılacak tüm müdahaleler öncesi hasta rızasının alınması.
12.HİZMETE ERİŞİM
Kurumda karşılama, danışma ve yönlendirme hizmetinin hasta şikayeti olmadan verilmesi.
Yaşlı ve engelli kişilerin öncelikli kayıt yaptırmaları sağlanmalıdır.
13.YAŞAM SONU HİZMETLER
Morg biriminde yapılmakta olan işlemlerin eksiksiz kayıt edilmesi
Morg dolaplarından bir tanesinin sürekli çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak
14.SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI
Çalışanların sağlık taramalarını %100 yapmak.
Kesici-delici alet yaralanma oranını aylık %5’in altında tutmak.
Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma oranını %3’ün altında tutmak
Çalışanlara yönelik hasta-hasta yakını tarafından gerçekleştirilen şiddet oranını %5’in altında tutmak
Bölüm değiştiren personel oranını %10’un altında tutmak
Yoğun bakımda sertifikalı hemşire sayısını artırmak
15.HASTA BAKIMI
Klinikte ve acil serviste yatarak hizmet alan tüm hastalarda kimlik tanımlayıcısı kullanımını sağlamak.
Tesis kaynaklı düşmeleri % 1’in üstüne çıkmamak
Hasta ile ilgili tüm işlemlerin HBYS üzerinden yapılması
16.İLAÇ YÖNETİMİ
İlaç hatalarının bildirimi yapmak
İade edilen ilaçlarda yanlış ilaç istem oranını %50nin altında tutmak.
17.ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ
Kesici-Delici Alet Yaralanmalarında ve Kan ve Vücut Sıvısı ile bulaş da personelin takibini ve bildiriminin düzenli yapılmasının sağlanması
El hijyeni gözlemlerinde el hijyeni uyum oranını %80 üzerinde tutmak
18.TEMIZLIK, DEZENFEKSIYON VE STERILIZASYON HIZMETLER
Sistem üzerinden cerrahi alet kaydının ve steril döngüsünün hasta üzerinde görülebilmesi için barkod okuyucu ve bilgisayarın teminin sağlanması
19.TRANSFÜZYON HİZMETLERİ
Transfüzyon güvenliğini sağlamak.
Transfüzyon kan istem formunun %100 oranında eksiksiz doldurulmasının sürekliliğini sağlamak
20.RADYASYON GÜVENLİĞİ
Her yıl röntgen çalışanlarının sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak.
Gözetimli alan radyasyon ölçümü için alana dozimetre konulması
21.ACİL SERVİS
Acildeki cihaz ve ekipmanların sürekli eksiksiz ve çalışır durumda olmasını sağlamak.
Müşahade odasına alınan hastaların yanında en fazla 1 hasta yakını bulunması
Acil servisten yatış kararı verilen hastaların acile giriş saati ile servise kabul saati arasında ki sürelerin 6 saati geçmemesi.
22.AMELİYATHANE
Patoloji numunelerinin takibini yapmak
Ameliyathane partikül ölçümlerinin yılda bir yapılması
23.EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Evde Sağlık Hizmetlerine kayıtlı hastaların ziyaret oranının %2,5 üzerinde tutmak
24.YOĞUN BAKIM
Yoğun bakım yeniden yatış oranı hedef değerini %3 ün altında tutmak.
25.DOĞUM HİZMETLERİ
Kadın doğum uzmanı gelmesini sağlamak.
Doğumhane forseps temin etmek.
26.BİYOKİMYA, MİKROBİYOLOJİ, LABORATUVARI
Laboratuvar hata bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.
Kaybolan numune oranının %0 olmasının sağlanması
Tekrar edilen test oranı %2 ‘nin altında tutmak.
27.TESİS YÖNETİMİ
3 ayda bir bina turu yapmak
Su deposunun yılda bir boşaltılıp dezenfeksiyonunu sağlamak
Binada sıva çatlağı olan duvarların tamir edilip boyanması
28.OTELCİLİK HİZMETLERİ
Tüm kişisel kullanım alanlarında hemşire çağrı zilinin aktif çalışmasının sağlanması
29.BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
Hbys arızalarına 30 dakikada müdahale etmek
Sunucunun yetkili firma tarafından bakımının yapılmasının sağlanması
6 ayda bir veri kurtarma testinin yapılması
Sunucu odasına kamera takmak
30.MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ
Kullanım alanlarında kalibrasyonsuz cihaz kullanmamak
31.TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ
Arşivi yılda bir dezenfekte etmek
32.ATIK YÖNETİMİ
Atık yönetimine uygun ber tarafın sağlanması
HBYS firması üzerinde atık modülünün aktif kullanılmasının sağlanması
33.DIŞ KAYNAK KULLANIMI
Hizmetlerin sürekliliğini devam ettirmek ve yılda bir yerinde kontrol etmek.
34.GÖSTERGELERİN İZLENMESİ
Göstergelerin 3 aylık analizlerinin gösterge sorumluları tarafından kalite birimine teslim edilmesi.

18 Nisan 2024