TGAP

TGAP Birim Sorumlulukları


Mehmet Ali KAYABaşhekim02823617066
Sema ÜLKERİdari Mali İşler Müdürü02823617066
Sema ÜLKERSağlık Bakım Hizmetleri Müdürü02823617066
Sedef AKBAŞEczacı02823617066

29 Ocak 2022