Bilgi İşlem Destek

E-İmza Başvuruları Nasıl Yapılır?

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) yani Elektronik İmza (E-imza) başvuruları https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go web adresi üzerinden 3 yıllık olarak yapılmaktadır.

-İlk defa başvuru yapılıyor ise https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden giriş yapılıp başvuru formunda istenen bilgiler doldurulduktan sonra başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imzalı halinin Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri birimine gönderilmesi gerekmektedir. 

-E-imza kullanım süresi bitmek üzere ise  https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden giriş yapılıp başvuru formunda istenen bilgiler doldurulduktan sonra mümkünse e-imzalı veya e-onaylı başvuru yapılması gerekmektedir. E-imzalı/e-onaylı başvurular için çıktı alınmadığından e-imza temin süreci kısalmaktadır. E-imza kullanım süresi bitmiş ise veya teknik nedenlerle e-imzalı/e-onaylı başvuru yapılamıyor ise ıslak imzalı olarak başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imzalı halinin Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri birimine gönderilmesi gerekmektedir.

- Aile Hekimleri için (Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 27/06/2016 tarihli ve 64395869-622.02-E.2181 Sayılı yazısı) yukarıda belirtildiği gibi e-imza başvurusu yapıldıktan sonra ayrıca e-imza ücret ödemesi yapılması gerekmektedir. İlk defa başvuru yapılıyor ise 3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Ücreti ve Mini Kart Okuyucu Ücreti ödenmesi, Yenileme başvurusu yapılıyor ise yalnızca 3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika ücretinin aşağıda belirtilen Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü hesabına KamuSM internet sayfasında yer alan ücret tarifesi üzerinden açıklama kısmında "Ad-SOYAD-TC- NES Ücreti" olacak şekilde yatırılması ve dekontun tekirdag.sbs@saglik.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dekontu gönderilmeyen hiçbir aile hekimi e-imza başvurusu onaylanmayacaktır.

-Elektronik İmzanın kaybolması, çalınması (08.03.2022 tarihinde başvuru şekli değişmiştir) gibi durumlarda öncelikle olarak https://onlineislemler.kamusm.gov.tr/landing adresinden mevcut sertifikanızı mutlaka iptal ettiriniz. Ardından   https://onlineislemler.kamusm.gov.tr/landing adresinden (NES İŞLEMLERİ > BİREYSEL İŞLEMLER > BAŞVURU İŞLEMLERİ > KİŞİ ÖDEMELİ BAŞVURU) başvuru yapmanız gerekmektedir. Ödeme işlemi bu maddede tüm sağlık çalışanları için geçerli olup,   ödemeler Sağlık Müdürlüğü Banka Hesabına değil ilgili ücret KamuSM hesabına, başvuru işlemlerinden sonra tarafınıza borç çıkartılarak gerçekleştirilecektir. https://sanalpos.kamusm.gov.tr/index.xhtml adresinden borç sorgulama ve ödeme yapabilirsiniz.

Yalnızca Kart Okuyucu talebi olması durumunda https://ebasvuru.kamusm.gov.tr/kartokuyucu adresinden kart okuyucu başvurusu yapılması ve https://sanalpos.kamusm.gov.tr/index.xhtml adresinden borç sorgulama ve ödemesi yapılması durumunda KamuSM tarafından adınıza mini kart okuyucu temin edilecektir.
HALKBANK

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR640001200930400005000016


Ücret Tarifesi:
http://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp1 Ocak 2022 tarihinden itibaren fiyat listesi güncellenmiştir.

04 Mart 2024